Xəbərlər

Tədbirlər

Elmi Populyar Məqalələr

Astro Təqvim

Əməkdaşlıq

ƏMƏKDAŞLIQ VƏ TƏRƏFDAŞLIQ

Biz Astronomiya sahəsində dünyanın və Azərbaycanən aparıcı təhsil və texnoloji qurumlarla daimi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq edirik

  Azərbaycanın həvəskar astronomlar cəmiyyətinin məqsədi bu sahədə elmi biliklərin artırılması, elmi-kütləvi tədbirlərin təşkili, maarifləndirmə və bu sahədəki elmi yeniliklərin geniş kütləyə çatdırılmasıdır

   

  TELEFON
  +994 (51) 510 02 34

  EMAIL
  info@astronomy.az