Yaxşı hava şəraitindən yararlanaraq, Cəmiyətimizin üzvləri Bakıya yaxın düşərgə nöqtələrimizdən birinə səyahət etdilər. Xızı dağlarının ətəyində növbəti mini astrokamp nəticəsində M45, Ülkər ulduz topası və LBN 777, “Baby Eagle” dumanlığının astro şəkilləri çəkilmişdir.

Tədbirlərimiz