All posts by: Hans Giger

Həvəskar astronomların yeni müşahidəsinin nəticələri

in Klubun Müşahidələri, Xəbərlər

Azərbaycan həvəskar astronomlar cəmiyyətinin üzvləri hər bir sərbəst dəqiqələrini faydalı keçirirlər, əsas məqsəd — elmi işlər, yeni avadanlığın tətbiqi və göy cisimlərin müşahidəsidir. Meteoroloji və astronomik durum imkan verən kimi, həvəskar astronomlar elmi avadanlığı nəqliyyata toplayaraq böyük şəhərlərdən kənara yola düşürlər. Avadanlığın quraşdırılması və hazır vəziyyətə gətirilməsi bir qədər vaxt tələb edir, və bu vaxt […]

SKA-dünyanın ən böyük radiointerferometri

in Xəbərlər

Dünyanın ən böyük radio-interferometrin tikilişinə başlanılıb. SKA – kvadrat kilometr sahəsi olan radio-teleskopdur, onun qəbuledici elementləri Avstraliyada və Cənubi Afrikada tikiləcək, bir kvadrat kilometr sahədə 131072 loq-periodik və 197 parabolik antena olacaq, iki qitədə yerləşən bu qəbul edici sahələr vahid radio teleskop kimi çalışacaq, qəbul olunan məlumat Böyük Britaniyadaki “Jodrell Bank” rəsədxanasına ötürüləcək. SKA teleskopu […]

Optik teleskopların ölçüləri

in Şəkillər, Xəbərlər

Bu günkü mövzumuz optik teleskoplar barəsində olacaq, xüsusi ilə ən böyük və ən balaca teleskoplar. Ölçünün fərqi varmı ? 1609-cu ildə Qalileo Qaliley ilk teleskopu icad edəndə ölçü barədə fikirləşən yox idi, vacib olan uzaq obyektlərin teleskopla görəndən sonra astronomlar artıq təsvirin daha aydın və daha böyük olması məqsədini güdməyə başladılar. Qaliley icad etdiyi teleskop […]

James Webb-lə alınan yeni təsvir

in Xəbərlər

Qartal dumanlığı (M16) bizə çox tanışdır, xüsusi ilə onun «Yaradılış sütunları» adlanan hissəsi, niyə məhz belə adlanır bu hissə? Ümumiyyətlə qartal dumanlığı soyuq Hidrogen və tozdan ibarət dumanlıqdır, cazibə qüvvəsi nəticəsində cəmləşən bu hissələrdən yeni ulduzlar yaranmağa başlanır, məhz sıxılma və qızma nəticəsində hidrogen nüvəsində termo-nüvə reaksiyası başlayır, bu sintez nəticəsində hidrogen nüvəsindən daha ağır […]

Həvəskar astronomların yeni işləri

in Şəkillər, Xəbərlər

Azərbaycanlı həvəskar astronomlar kosmik obyektlərin müşahidəsini daimi davam edirlər, həvəskar astronomlar dayanmadan texniki bazanı mükəmməl edirlər, təsvirlərin alınması üçün yeni metodlar və kompüter proqramlardan istifadə edirlər. Gözlə görünməyən obyektlərin saatlarla və bəzən günlərlə təsvirini alırlar, dəqiq desək obyektlərdən bizə çatan cüzi işıq zərrəciklərini toplayırlar.

Radio tezlikdə görünən səma

in Xəbərlər

Gözlərimiz adi görünən spektrdə yox, radio tezlikdə görə bilsə idi, onda səmanı yuxarıda olan şəkildəki kimi görəcəkdik. Artıq bizim üçün adi olan ulduzları yox, məhz güclü radio şüa saçan obyektləri görə bilərdik, hətta ən güclü optik teleskopda görünməyən obyektləri. Radio diapazonda göy cismləri nəinki parlaq nöqtə kimi, hətta gördüyünüz buludlara bənzər formada görsənir. Bundan əlavə, […]

  Azərbaycanın həvəskar astronomlar cəmiyyətinin məqsədi bu sahədə elmi biliklərin artırılması, elmi-kütləvi tədbirlərin təşkili, maarifləndirmə və bu sahədəki elmi yeniliklərin geniş kütləyə çatdırılmasıdır

   

  TELEFON
  +994 (51) 510 02 34

  EMAIL
  info@astronomy.az