Mart ayında adətən astronomik müşahidələr üçün əlverişli gecələrin az olmasına baxmayaraq astroklubun üzvləri böyük qavkaz dağlarında müşahidələr üçün əlverişli ərazilərin araşdırılmasını, astronomik cihazların istifadəsini və müşahidələri davam etdirirlər, bu dəfədə rəsədxanada apardıqları müşahidədən sonra onlar dəniz səviyyəsindən 2200 metrdən artıq olan yüksəkliklərə qalxıblar və ordaki astroklimatın növbəti araşdırmalarını aparıblar. Təqdim olunan şəkildə görsənirki 2270 metr yüksəklikdə müşahidə üçün kifayət gədər qaranlıq ətraf mühid mövcuddur, kadrın tam mərkəzində bizim qalaktikanın bir hissəsi, ondan sağda isə Orion dumanlığı rahatlığla müşahidə edilir, növbəti şəkillərdə isə Şamaxı rəsədxanasında mövcud olan 2 metrlik və 60 santimetrlik reflektor teleskoplardır.