Orion bürcündəki Bətəlqeyzə ulduzu qırmızı nəhəng ömrünün axırını yaşayan ulduzdur, və yerdən təxminən 700 işıq ili uzaqlığındadır. Artıq bu ulduz hidrogeni yandıaraq böyüyüb və hal hazırda 8 astronomik vahidə bərabər sahəni əhatə edir. Bu o deməkdir ki Bətəlqeyzə günəş sisteminin mərkəzində yerləşsə idi Yupiterin orbitini əhatə edərdi. Artıq bir neçə vaxtdır ki onun işıq saçması azalıb, bu ulduzun partlamasına az vaxt qaldığını işarə edir. Ulduz partlayandan sonra onun üst qatları ətraf kainata dağılaraq mərkəzində sıxılmış nüvədən yaranmış ağ cırtdan ulduzu olan planetar dumanlıq yaranacaq. Partlayış zamanı Bətəlqeyzə yerdən təxminən ay boyda görünəcək. Dəqiq partlama vaxtı bilinmir bu sabahda ola bilər yaxud 100 min il sonra.

Qırmızı nəhəng ulduz
Orion bürcünün çiynində yerləşən Bətəlqeyzə
Supernova – Ömrü bitən ulduzlar partlayır