ESA astronaftları tərəfindən imzalanmış refraktor teleskopu astrokluba hədiyyə kimi təqdim olunub