Azərbaycan həvəskar astronomlar klubunun üzvləri göy cisimlərin elmi tədqiqatları və müşahidələri məqsədi ilə astronomik cihazların əldə etməsini davam edirlər. Beləliklə klub üzvü yeni Nyuton optik sistemli teleskop və motorlaşdırılmış dayaq əldə edərək onunla ilk ayın təsvirini əldə edib.