Azərbaycanlı həvəskar astronomların günəşdə müşahidə etdikləri ləkələr