Tusi-Bohm Planetarium

AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası